Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use an opening pick to slice through any remaining adhesive. Remove the rear glass.
  • Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.

  • Remove the rear glass.

開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。

背面ガラスを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.