Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 17 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
  • Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.

  • Carefully pull the fan cables upward to lift the fan connector up out of its socket on the logic board.

  • Remove the fan.

将风扇从mini中取出,以便有足够的空间接触到其连接器。

小心地向上拉风扇电缆,将风扇连接器从逻辑板上的插座上抬起。

卸下风扇。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.