Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the tip of your finger to carefully peel back the corner of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.
  • Use the tip of your finger to carefully peel back the corner of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.

  • Remove the last 7.4 mm Tri-point screw securing the battery to the upper case.

用手指尖小心地撕下警告标签的一角,露出隐藏的Y型螺丝。

拆下最后一块7.4毫米的三点螺丝,将电池固定在上盖上。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.