Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 413 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Remove the iOpener from the microwave, holding it by one of the two flat ends to avoid the hot center.
  • Remove the iOpener from the microwave, holding it by one of the two flat ends to avoid the hot center.

  • The iOpener will be very hot, so be careful when handling it. Use an oven mitt if necessary.

把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。

iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.