Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 413 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Heat the iOpener for thirty seconds.
  • Heat the iOpener for thirty seconds.

  • Throughout the repair procedure, as the iOpener cools, reheat it in the microwave for an additional thirty seconds at a time.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair. Overheating may cause the iOpener to burst.

  • Never touch the iOpener if it appears swollen.

  • If the iOpener is still too hot in the middle to touch, continue using it while waiting for it to cool down some more before reheating. A properly heated iOpener should stay warm for up to 10 minutes.

加热iOpener三十秒

在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。

注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。

如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。

如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.