Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Lift the battery by its plastic pull tab and slide it away from the long edge of the upper case. Do not try to completely remove the battery just yet.
  • Lift the battery by its plastic pull tab and slide it away from the long edge of the upper case.

  • Do not try to completely remove the battery just yet.

Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.

Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.