Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 3
Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove the five-point Pentalobe screw hidden underneath.
  • Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove the five-point Pentalobe screw hidden underneath.

Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo che avverte di non rimuovere la batteria "Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe nascoste sotto.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.