Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.

スパッジャーの平面側の先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.