Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 39 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
  • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.

  • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.

移除固定连接器支架的三颗 1.3 mm Phillips #00 螺丝

确保这三颗螺丝没有与其他螺丝弄混, 任何稍长的螺丝可能会损坏螺丝孔,导致逻辑板的不可修复的损坏。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.