Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.
  • Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.

  • Remember not to overheat the iOpener—no more than once every ten minutes.

  • Set the reheated iOpener on the home button end of the iPad and let it rest for a few minutes to soften the adhesive beneath the glass.

就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。

记住,切勿过度加热iOpener-加热间隔为10分钟。

然后将iOpener放置在iPad的底部几分钟来软化玻璃面板下的粘合剂。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.