Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12 vertalen

Stap 12
Insert the plastic opening tool between the display assembly and the rear case near the top of the iPod. Slightly twist the opening tool to pry the front panel up from the rear case. Separate the display assembly from the iPod.
  • Insert the plastic opening tool between the display assembly and the rear case near the top of the iPod.

  • Slightly twist the opening tool to pry the front panel up from the rear case.

  • Separate the display assembly from the iPod.

  • Do not try to completely remove the front panel, as it is still connected by several cables.

将塑料打开工具插入到iPod顶部 显示组件和后壳之中。

轻轻转动打开工具来将前面板从后壳上撬起。

将显示组件与iPod分离。

切勿尝试完全分离前面板,他仍连接着许多条线缆。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.