Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use an iPod opening tool to pry the display cable connector up off its socket on the logic board.
  • Use an iPod opening tool to pry the display cable connector up off its socket on the logic board.

iPod開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.