Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Slide your opening pick along the left edge of the phone to slice through the adhesive securing the back cover. Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering. Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
  • Slide your opening pick along the left edge of the phone to slice through the adhesive securing the back cover.

  • Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.

沿着边缘前后移动你的翘片来切开固定背板的胶条。

在这之后,让撬片留在那儿并插入另一个撬片进行下面的步骤是很有益的,留下的撬片可以帮助避免已经分开的胶重新粘合。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.