Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Insert an opening pick into the gap. The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
  • Insert an opening pick into the gap.

  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.

  • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.

将一个塑料撬片插入缝隙中。

如果用力过猛或者使用金属工具,背板玻璃很容易就会破。

(可选)一旦插入了撬片,你可以再缝隙里滴上几滴异丙醇来帮助软化胶条。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.