Ga door naar hoofdinhoud

Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.

Xbox One X Vervanging van de cd-lezer

Wat je nodig hebt

Video overzicht

 1. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de sticker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de sticker: stap 1, afbeelding 2 van 2
  • Gebruik een bot pincet om de sticker, die over de schroef aan de rechterkant van de achterkant van de console geplaatst is, te verwijderen.

  • Zorg dat je, voordat je met deze handleiding begint, je console uitschakelt. Koppel vervolgens alle kabels los die aan de console gekoppeld zijn.

 2. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de schroeven aan de buitenkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 12.6 mm lange schroeven aan de achterkant van de console te verwijderen.

 3. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Schuif de bovenste behuizing horizontaal weg: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Schuif de bovenste behuizing horizontaal weg: stap 3, afbeelding 2 van 2
  • Draai je console 90 graden om.

  • Trek de voorkant van de bovenste plastic behuizing horizontaal naar de voorkant van de console totdat deze stopt te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de bovenste behuizing loskomen.

 4. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing af: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing af: stap 4, afbeelding 2 van 2
  • Draai je console opnieuw 90 graden zodat de achterkant naar je toe wijst.

  • Til de linkerzijde van de bovenste plastic behuizing op (gezien vanaf de achterkant van je console) en stop als deze niet verder omhoog komt.

 5. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 5, afbeelding 3 van 3
  • Zorg dat je, terwijl je de linkerkant van de bovenste plastic behuizing vasthoudt, de rechterkant omhoog duwt om het schroefdraad aan de rechterkant van de console uit de weg te krijgen.

  • Als het niet voldoende is om de rechterkant omhoog te duwen, probeer het in dat geval in verschillende richtingen te bewegen totdat het opengeklapt kan worden.

  • Klap de bovenste plastic behuizing open tot een hoek van ongeveer 75 graden.

 6. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 6, afbeelding 2 van 2
  • Duw de bovenste plastic behuizing naar beneden en weg van de console om deze volledig te verwijderen.

 7. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
  • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lintkabel, aan de voorkant van het circuit bord, open te klappen.

 8. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de lintkabel los: stap 8, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een bot pincet om de lintkabel op voorzichtige wijze uit de aansluiting te trekken.

 9. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de schroeven van het voorste circuit bord: stap 9, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 13.3 mm lange schroeven, die het voorste circuit bord aan de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.

 10. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder het voorste circuit bord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder het voorste circuit bord: stap 10, afbeelding 2 van 2
  • Trek het voorste circuit bord in een rechte beweging uit de bovenste metalen behuizing en leg deze aan de kant.

  • Pak het bord aan beide zijden vast om te voorkomen dat je het bord buigt en beschadigt.

 11. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de schroeven uit de bovenste metalen behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 47.7 mm lange schroeven, die de bovenste metalen behuizing aan de onderste plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.

  • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die de drukaansluiting in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.

 12. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de drukaansluiting los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de drukaansluiting los: stap 12, afbeelding 2 van 2
  • Steek het platte einde van je spudger onder de drukaansluiting aan de overkant van de lintkabel.

  • Gebruik je spudger om de drukaansluiting omhoog en van de bovenste metalen behuizing weg te duwen.

  • Duw je spudger niet helemaal tot aan het contact van de drukaansluiting. Als je het contact ook omhoog duwt, loop je het risico deze te beschadigen.

  • Om drukaansluitingen als deze opnieuw aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven de aansluiting aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant voorzichtig naar beneden. Druk nooit het midden naar beneden, aangezien je daarmee riskeert de pinnen te buigen als de aansluiting niet goed zit.

 13. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 3 van 3
  • Draai je console om.

  • Houd de onderste plastic behuizing vast aangezien deze niet langer aan de metalen behuizing vast zit.

  • Til de onderste plastic behuizing van de metalen behuizing af en leg deze aan de kant.

 14. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de schroeven uit de onderste metalen behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
  • Verwijder de twee T10 Torx-schroeven die de onderste metalen behuizing bevestigen:

  • Eén 7.7 mm lange schroef.

  • Eén 11.4 mm lange schroef.

 15. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de onderste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 1
  • Til de onderste metalen behuizing van de bovenste metalen behuizing en alle onderdelen af.

  • De cd-lezer kan met de onderste metalen behuizing meekomen. Zorg dat je deze vasthoudt tijdens deze stap.

  • Leg de onderste metalen behuizing aan de kant.

 16. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Maak de cd-lezer los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Maak de cd-lezer los: stap 16, afbeelding 2 van 2
  • Til de cd-lezer zodanig op dat het metalen uitsteeksel loskomt van de pin op de stroomvoorziening.

  • De cd-lezer is met het moederbord verbonden. Buig en vouw de kabels zo min mogelijk om schade te voorkomen.

  • Plaats de cd-lezer op de bovenste metalen behuizing zodat deze op de harde schijf komt te liggen. Je zult ruimte nodig hebben om de stroomvoorziening van het moederbord los te koppelen.

 17. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Trek de schuimtape op de stroomvoorziening los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Trek de schuimtape op de stroomvoorziening los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Trek de schuimtape op de stroomvoorziening los: stap 17, afbeelding 3 van 3
  • Steek het platte einde van je spudger onder de donkergrijze schuimtape, beginnend in de hoek het dichtst bij de stroomvoorziening en de rand van de console.

  • Til de hoek omhoog.

  • Duw je spudger langzaam maar zeker naar de andere kant van de tape totdat je het platte deel van je spudger aan de andere kant ziet verschijnen.

  • Verwijder je spudger op voorzichtige wijze. Er bevinden zich twee grijze kabels onder de schuimtape. Probeer te voorkomen dat je deze met je spudger raakt om schade aan de kabels te voorkomen.

 18. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de stroomvoorziening los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de stroomvoorziening los: stap 18, afbeelding 2 van 2
  • Til de stroomvoorziening in een rechte beweging en op voorzichtige wijze omhoog om deze van het moederbord los te kunnen koppelen.

  • Als je meer ruimte nodig hebt om deze stap te voltooien, kun je de cd-lezer wat verder van de stroomvoorziening wegleggen.

 19. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Leg de stroomvoorziening aan de kant: stap 19, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Leg de stroomvoorziening aan de kant: stap 19, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Leg de stroomvoorziening aan de kant: stap 19, afbeelding 3 van 3
  • Nadat je de stroomvoorziening van het moederbord losgekoppeld hebt, kun je deze draaien en van de console wegtillen.

  • De twee grijze kabels zijn nog steeds met de game console verbonden door middel van de donkergrijze schuimtape en het contact van de stroomvoorziening onder de behuizing van de ventilator. Buig en vouw de kabels zo min mogelijk om schade te voorkomen.

  • Plaats de stroomvoorziening zo dat deze op de zijkant buiten de bovenste metalen behuizing komt te liggen.

 20. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de cd-lezer los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de cd-lezer los: stap 20, afbeelding 2 van 2
  • Koppel de SATA-kabel, die de cd-lezer met het moederbord verbindt, los door deze in een rechte beweging omhoog te trekken.

 21. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 21, afbeelding 2 van 2
  • Koppel de gebundelde kabelaansluiting, die de cd-lezer met het moederbord verbindt, los door ook deze in een rechte beweging omhoog te trekken.

 22. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de cd-lezer: stap 22, afbeelding 1 van 1
  • Til de cd-lezer uit de console.

 23. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de trillingsdemper: stap 23, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de trillingsdemper: stap 23, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de trillingsdemper: stap 23, afbeelding 3 van 3
  • Schuif de rubberen trillingsdemper van de cd-lezer af.

 24. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de externe aansluitingen van de cd-lezer: stap 24, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de externe aansluitingen van de cd-lezer: stap 24, afbeelding 2 van 2
  • Koppel de gebundelde kabelaansluiting van de cd-lezer los.

 25. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 25, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 25, afbeelding 2 van 2
  • Koppel de SATA-kabel los van de cd-lezer.

 26. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de cover: stap 26, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.7 mm lange schroeven, die de cover van de cd-lezer bevestigen, te verwijderen.

  • Je hoeft het schuim over de twee schroeven aan de rechterkant niet volledig te verwijderen. Duw het schuim zo ver dat je de schroeven kunt zien en verwijderen, en niet verder dan dat.

 27. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 27, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 27, afbeelding 2 van 2
  • Verwijder de cover van de cd-lezer.

 28. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de drie ZIF-aansluitingen los: stap 28, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Koppel de drie ZIF-aansluitingen los: stap 28, afbeelding 2 van 2
  • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de grote lintkabel open te klappen.

 29. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 29, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 29, afbeelding 2 van 2
  • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de kleine lintkabel, welke naast de grote lintkabel ligt, open te klappen.

 30. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 30, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 30, afbeelding 2 van 2
  • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lange lintkabel, in de hoek van de cd-lezer, open te klappen.

 31. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 31, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 31, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer: stap 31, afbeelding 3 van 3
  • Gebruik een bot pincet om de drie lintkabels allemaal in de richting van de kabels uit hun contacten te trekken.

 32. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, De-soldeer de twee kabels: stap 32, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, De-soldeer de twee kabels: stap 32, afbeelding 2 van 2
  • Gebruik een soldeerbout om de rode kabel in de hoek van de printplaat van de cd-lezer te de-solderen.

  • Vervolgens de-soldeer je de ernaastliggende zwarte kabel. Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabels uit de buurt van de printplaat weg te trekken en weg te houden.

  • Volg de algemene veiligheidsvoorschriften voor het solderen, zoals het dragen van oogbescherming, het werken in een goed geventileerde ruimte en het wassen van je handen met water en zeep na het solderen.

  • Te veel warmte kan sommige elektronica beschadigen. Gebruik je soldeerbout daarom niet te lang dichtbij de printplaat.

  • Zorg dat je, bij het weer installeren van de originele printplaat in de vervangende cd-lezer, de rode kabel op de soldeerlocatie gemarkeerd met "R" soldeert. Soldeer de zwarte kabel op de soldeerlocatie gemarkeerd met "B".

 33. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de schroeven van de printplaat: stap 33, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 3.4 mm lange schroeven, die de printplaat op de behuizing van de cd-lezer bevestigen, te verwijderen.

 34. Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de printplaat van de cd-lezer: stap 34, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de cd-lezer, Verwijder de printplaat van de cd-lezer: stap 34, afbeelding 2 van 2
  • Til de printplaat uit de behuizing van de cd-lezer en zet deze over naar de vervangende cd-lezer.

Conclusie

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox One X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.

13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.

Met dank aan deze vertalers:

en nl

92%

Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›

Kyle Smith

Lid sinds: 02/01/21

41.970 Reputatie

123 handleidingen geschreven

Één opmerking

I bought a One X for cheap and it worked but the Disc drive didn't - it couldn't pull in the discs; I opened it up, discovered that it was very dusty, cleaned that out and also cleaned the Disc drive, especially the rollers of the mechanism that pushes the disc out or pulls it in, of course also the laser lens, then reassembled it and it works absolutely fine again.

Marcel Pape - Antwoord

Voeg opmerking toe

Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 14

Afgelopen 7 dagen: 133

Afgelopen 30 dagen: 561

Altijd: 29,038