Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for your Philips TV.

235 Vragen Bekijk alle

Tv 58pus8545 licht wel op maar geen beeld of geluid.

Tv licht op (backlight en ambilight) maar krijg geen beeld of geluid. Ook het philips logo komt er niet op. Tcon kaart en moederkaart al vervangen maar probleem blijft.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@anton32812 since you already changed the T-con board and the main board, there are only a few possibilities left. One of those is the power board. It may supply the voltages for your backlight etc. but not supply the voltages needed by the main board. I suggest you check the voltage on the T-con board. Where the cable from the main board connects to the T-con board, you should see a fuse. Measure the voltage on that one. Set your meter to 30VDC and Red probe to fuse and Black probe to ground. You should have 12V on that. After that, measure the power on the connector where the main board connects to the power board. Make sure that you have all the voltages on that one.

Philips uses a different way with their service manuals. They use chassis numbers for their manuals. Your TV is a TPM20.1E LA chassis. We would need to see the boards to assist you with the voltages etc. Post some good pictures of those with your QUESTION.

If all of those check okay, then the issue will be with the LED driver boards that are directly connected to the panel. Let us know what you find out.

Translation

@anton32812 aangezien je de T-con printplaat en de hoofdprintplaat al hebt vervangen, blijven er maar een paar mogelijkheden over. Een daarvan is de voedingskaart. Die levert misschien de spanningen voor de achtergrondverlichting enz. maar niet de spanningen die de hoofdkaart nodig heeft. Ik stel voor dat u de spanning op de T-con printplaat controleert. Waar de kabel van de hoofdprintplaat op de T-con printplaat aansluit, zou een zekering moeten zitten. Meet de spanning daarop. Zet je meter op 30VDC en de rode sonde op de zekering en de zwarte op de massa. Daar zou 12V op moeten staan. Meet daarna de spanning op de connector waar de hoofdprintplaat aansluit op de voedingsprintplaat. Zorg ervoor dat je daar alle spanningen hebt.

Philips gebruikt een andere manier met hun service handleidingen. Zij gebruiken chassisnummers voor hun handleidingen. Uw TV is een TPM20.1E LA chassis. We moeten de printplaten zien om u te helpen met de voltages enz. Post wat goede foto's daarvan bij uw VRAAG.

Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

Als die allemaal in orde zijn, dan ligt het probleem bij de LED driver boards die rechtstreeks op het paneel zijn aangesloten. Laat ons weten wat je vindt.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Anton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 259