Administration locked Factory reset

It is admin locked how to I factory reset to make this go away

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi Deanna,

I hate to ask the obvious, but just what is locked? Whatever it is, please include the model number.

door

Voeg een opmerking toe