Constantly saying fingerprint sensor is dirty

Constantly saying fingerprint sensor is dirty, even after cleaning it very nicely, please advise

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe