Ga door naar hoofdinhoud

The Nissan Rogue is a compact crossover SUV (sport utility vehicle) produced by Nissan, a Japanese automaker. The Rogue was first released in 2007 for the 2008 model year.

10 Vragen Bekijk alle

Why is my airbag sign light always flashing?

airbag sign light always flashing on my nissan xtrail 2007 t31, please advise a solution

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You have a sensor that's bad. Go to a autozone or similar to get them to scan it for free

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Md Salah Uddin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 84