Ga door naar hoofdinhoud

Generally referred to as pants. Repairs range from patching a hole to replacing a zipper in Patagonia brand pants.

20 Vragen Bekijk alle

Baggies shorts split up back seam

How can I repair this? We have many pair (6?), all split along the back seam. Fabric is intact.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Here’s how to repair seams:

How to Repair a Torn Seam in your Patagonia Clothing

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kate Mahar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 43