iPod unresponsive totally dead

Ipod will not turn on, will not reset will not charge

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe