Ga door naar hoofdinhoud

De thuisbasis voor Android Wear smartwatches.

85 Vragen Bekijk alle

Back of my MK smart watch has fallen off

How can the back of my MK smart watch be fixed it has come apart from the watch .

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

so where is the answer to fix it....good question and no answer

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Have you got a fix for this problem?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Hey guys,

This just happened to me today and spoke to support apparently this is covered by warranty so I sent it back they’ll fix it for free and send it back to me.

Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Donna zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 1,584