Ga door naar hoofdinhoud

Acer Aspire 3050 laptop.

9 Vragen Bekijk alle

Why is it shutting off after loading

Shuts off after turning on for a second

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Can you boot to safe mode? Press F8 on boot: https://support.eset.com/kb2268/?locale=...

door

Have you tried taking out the battery? Sometimes a faulty battery can cause this.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Maybe is protective $@$* Down About overheating... Check the temperature And try clean the cooking

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

brendalfields zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 58