Ga door naar hoofdinhoud

The Motorola Droid 2 (A955) is the fifth phone in Verizon's Droid line.

12 Vragen Bekijk alle

rear camera dont work

rear camera dont work and the little picture to switch from front to rear is missing. tried to clear cache and data also factory reset. nothing worked. the flashlight is also missing. the camera is stuck in front view

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Back camera sounds like it needs to be replaced.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

MICHELLE HEUERMAN zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 18