Change the setting when hanging phone up

How to change how phone hangs up. Don't want it on power button

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe