Is the battery so dead it wont start?

nexus 5x - It has a black screen, will not show a charging icon when plugged in. it wont boot when plugged in. is the battery so dead it wont fire up??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe