Ga door naar hoofdinhoud

The RIM BlackBerry 8320 offers integrated Wi-Fi, best-of-breed design, and excellent performance.

9 Vragen Bekijk alle

camera & other applications message

why do i get message to close other applications when i use the camera?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I would try to remove the battery. Once the the battery is out remove your SD card and put it back in securely then put the battery back in and restart the phone. If this does not work you may have to completely wipe and reload your OS. BTW the manual for your phone is available at http://docs.blackberry.com/en/smartphone... and may help you to determine what is going on further. Good Luck

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

noi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,575