Ga door naar hoofdinhoud

Released fall 2013, the Z30 is a touchscreen smartphone by BlackBerry.

21 Vragen Bekijk alle

phone not coming up

MY PHONE IS DISPLAYING www.bberror.com/bb10-0015 and it not coming up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Have a look at this support thread, that already exists.

How to fix www.bberror.com/bb10-0015

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Try connecting it to HDMI out and see if it is hardwere or softwere.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Folake zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 432