displays memory full always

My Vivitar vivivam 5388 displays memory full always even after formating. Lens covers do not open when camera is on. They open when camera is switched off and they stay open.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe