Ga door naar hoofdinhoud

Why is my laptop just showing black

I was on google looking at my google profile then my laptop started showing vlack what happened?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try adjusting your laptop lid, opening and closing it. If the screen fixes itself you have either a loose LCD cable or the cable is going bad.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

hack hacker zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 23