Ga door naar hoofdinhoud

A helpful collection of toaster repair and disassembly guides.

51 Vragen Bekijk alle

Why does the toaster lift not engage?

The lift of my toaster doesn't engage any more.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try the answers on this same question: How do you fix a toaster lever?

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Peter Patrzek zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 102