Ga door naar hoofdinhoud

6th generation Android smartphone designed by Google and manufactured by LG. Model LG-H790. Released October 2015.

87 Vragen Bekijk alle

5X camera lens cover broken

anybody know that if the nexus 5 camera lens cover compatible with nexus 5x? cause my nexus 5x camera lens cover has broken and there is no replacement for it,thanks!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It is part of the rear panel.

Can be bought here on eBay. http://www.ebay.com/itm/262179933636

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

3 opmerkingen:

can i just replace the camera glass?you know the nexus 5 camera glass can suit to my nexus 5x?

door

I don't know and I doubt it is the same. Just get the rear housing.

door

ok thanks for the reply

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kaye zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 3,213