Do I need to (or can I) oil this machine?

Do I need to, or can I, oil this machine? If so, where?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe