Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2007, identified by model number WD-57734.

16 Vragen Bekijk alle

Vertical lines on blue screen.

Replaced DLP Chip. Have white vertical lines on blue screen with black horizontal bar 1/4 way from top of screen.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Any chance you can post some images of your screen with your question? Use this guide Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag to get it done. Did your TV have this issue before you replaced the DLP chip?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I can't figure this out can some body please help?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Debra Newton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 348