Ga door naar hoofdinhoud

The Keystone KSTAD70A 70-pint Dehumidifier removes up to 70 pints of humidity from the air per day.

12 Vragen Bekijk alle

What does the code P1 mean?

What does the code P1 stand for?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

been off 2 days to defrost

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

P1 - Unit is defrosting (It will take some time to automatically defrost. (This error code will clear after unit defrosts).

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rgbluebird zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 41

Altijd: 2,833