Ga door naar hoofdinhoud

Flash unit for use with Nikon Cameras

12 Vragen Bekijk alle

Glue for Push Button on Speedlight

My speedlight's "push" button's glue has worn out. The rubber flap has now fallen off. What kind of glue should I use? Do you have suggestions on how to best DIY fix this? Thank you!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Mate get some bluetack and apply a bit on the edge all around i fixed my four years ego and still going strong

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mark Marcojos zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 349