analog jack not working

my analog jack isnt working and not reconizing my head phones how do i fix this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe