Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

594 Vragen Bekijk alle

How to I fix the screen on the iPod touch?

I dropped my iPod touch 2G on May 30. How do I fix the screen?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You fix it with this guide and with this part.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

samhnri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,181