Ga door naar hoofdinhoud

The Nokia Lumia 920, developed by Nokia and released in November 2012, utilizes Windows Phone 8 operating system.

69 Vragen Bekijk alle

I lost my mobile phone how can I get it back

how to install whats app

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

If you have enabled "Find My Phone" under Settings and the phone is turnd on, you can login to www.windowsphone.com and lock, ring, erase or display it's location on a map.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

'Find my iPhone' app if it's an iphone and ur signed into icloud

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Narendra Bhati zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,658