Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 8 vertalen

Stap 8
To install a new back cover:
  • To install a new back cover:

  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.

  • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.

  • Follow this guide to reinstall the old back cover, or to install a back cover without pre-installed adhesive.

  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.

  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.

  • You may also need to transfer the camera bezel to your new part. If that's the case, follow our camera bezel replacement guide.

Om een nieuwe achterkant te installeren:

Gebruik een pincet om alle resterende lijm uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Maak de vooraf gelijmde gebieden vervolgens schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om de gebieden klaar te maken voor een nieuwe laag lijm.

Trek de folie van de kleefstrips die op de nieuwe glazen achterkant zitten los en breng een zijkant van de nieuwe achterkant op de juiste plek door deze op de zijkant van het chassis te plaatsen. Druk het glas vervolgens stevig vast op de telefoon.

Gebruik deze handleiding om de oude achterkant te installeren, of om een achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips te installeren.

Zorg dat je je telefoon inschakelt om je reparatie te testen voordat je de nieuwe kleefstrips vastdruk en je je telefoon definitief sluit.

Je kunt de nieuwe achterkant ook zonder kleefstrips bevestigen. Verwijder grote stukken lijm die kunnen voorkomen dat de achterkant zich goed vastzet. Verwarm de achterkant, nadat je deze hebt geïnstalleerd, en druk deze stevig vast. Het zal niet volledig waterdicht zijn, maar de lijm is vaak sterk genoeg om het vast te houden.

Het kan ook nodig zijn om het cameraframe naar je nieuwe onderdeel te verplaatsen. Als dat het geval is, kun je onze vervangingshandleiding van het cameraframe gebruiken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.