Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Continue to hold the display assembly with one hand, and use your other hand and a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "1". (Cable 1 is for the display)
  • Continue to hold the display assembly with one hand, and use your other hand and a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "1". (Cable 1 is for the display)

  • Be careful to insert the spudger from the left, as shown in the picture (UNDER THE RIBBON). If you try to pry up the ribbon from the right, you could damage the ribbon connector and need to replace the display!

  • All connectors except the ribbon connector "3" mentioned in step 7 release upwards.

继续用一只手握住显示组件,并使用你的另一只手和spudger断开黑色带状电缆标记为“1”。(电缆1是显示器)

小心地从左侧插入spudger,如图所示(下带)。如果您试图从右侧撬起丝带,您可能损坏带状连接器并需要更换显示器!

除了带连接器“3”步骤7稿以上所有连接器。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.