Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 39 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the retaining flaps on the two digitizer ribbon cable ZIF sockets. Be sure you are prying up on the hinged retaining flaps, not the sockets themselves.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the retaining flaps on the two digitizer ribbon cable ZIF sockets.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flaps, not the sockets themselves.

  • The retaining flaps are highlighted in red in the second picture.

プラスチックの開口ツールを使って、2つのデジタイザーリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを慎重に裏返します。

ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定フラップをこじ開けてください。

固定フラップは2番目の画像でハイライトしています。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.