Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use the flat edge of a spudger to separate the right edge of the Wi-Fi board from the motherboard.
  • Use the flat edge of a spudger to separate the right edge of the Wi-Fi board from the motherboard.

  • The Wi-Fi board is secured to the motherboard with a layer of adhesive.

  • Remove the Wi-Fi board from the DS Lite.

Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.

Die WiFi Platine ist an der Hauptplatine festgeklebt.

Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.