Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat edge of a spudger to pry the Wi-Fi board connector straight up from its socket on the motherboard.
  • Use the flat edge of a spudger to pry the Wi-Fi board connector straight up from its socket on the motherboard.

スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからWi-Fiボードコネクタをまっすぐ持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.