Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use an opening pick to slice through any remaining adhesive. Remove the rear glass.
  • Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.

  • Remove the rear glass.

Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.

Remueve el cristal trasero.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.