Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Slide the top right opening pick around the corner to fully release the top edge of the glass. Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.
  • Slide the top right opening pick around the corner to fully release the top edge of the glass.

  • Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.

ガラス上端部を完全に分離するために、上端右側にある開口ピックをコーナー周辺までスライドします。

接着剤が自動的に再接着するのを防ぐため、ピックは差したままにして新しいピックを用意して次のステップに進んでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.