Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Blu-ray ribbon cable socket.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Blu-ray ribbon cable socket.

  • Be sure you are prying up on the movable retaining flap, not the socket itself.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.