Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
Alternative methods to unstick the battery from the case
  • If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.

  • Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.

  • Overheating the iPhone may ignite the battery.

  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.

  • Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.

Draai de iPhone om en steek een plastic kaart tussen de linkerkant van de batterij en de achterste behuizing.

Steek niets onder het bovenste gedeelte van de batterij, dichtbij de volumeknoppen en de mute-schakelaar, aangezien je daarmee de audiocontrolekabel kan beschadigen, welke net onder de batterij aan de achterste behuizing is vastgemaakt.

Duw niet tegen of onder het logic board, aangezien je daarmee de telefoon serieus kunt beschadigen.

Houd de kaart zo vlak mogelijk om te voorkomen dat je de batterij buigt. Dit kan er namelijk toe leiden dat de batterij beschadigd raakt en gevaarlijke chemicaliën gaat lekken of in brand vliegt.

Duw de kaart verder onder de batterij om ook daar de lijm door te snijden.

Als alsternatief kun je een stuk flosdraad gebruiken om de lijm onder de batterij door te snijden. Een sterker alternatief is een ongebruikte gitaarsnaar, zoals een 0.0009 E-snaar van een 12-snarige set.

Rijg het flosdraad of de snaar onder een kant van de batterij en trek deze in een zagende beweging naar beneden om de lijm door te snijden.

-[* black] Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the left side of the battery and the rear case.
- [* icon_caution] Don't pry under the topmost section of the battery, near the volume up button and mute switch, or you may damage the [guide|31183|audio controls cable|stepid=74381|new_window=true], which is adhered to the rear case just beneath the battery.
- [* icon_caution] ***Do not*** pry against the logic board, or you may permanently damage your iPhone.
-[* icon_caution] Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
-[* black] Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
+[title] Alternative methods to unstick the battery from the case
+[* black] If the battery remains stuck to the rear case, [guide|11677|prepare an iOpener|new_window=true] or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
+ [* black] Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
+ [* icon_caution] Overheating the iPhone may ignite the battery.
[* icon_note] Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
-[* black] Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.
+ [* black] Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.