Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Peel back the first battery adhesive tab from the bottom right edge of the battery.
  • Peel back the first battery adhesive tab from the bottom right edge of the battery.

  • Use your fingers or blunt tweezers. Be extra careful when working near the battery; puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and cause a fire.

Peuter de eerste kleefstrip aan de rechter onderkant van de batterij los.

Gebruik hiervoor je vingers of een bot pincet en wees extra voorzichtig bij het werken in de buurt van de batterij—het beschadigen of doorboren van een lithium-ion batterij kan gevaarlijke chemicaliën vrijmaken en brand veroorzaken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.