Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
  • Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.

  • Keep track of the washers under each of the screws.

  • Tip: It can be tricky, but it is also possible to just loosen the large-headed 1.5 mm Phillips screws slightly, without having to remove and replace the screw-and-washer set.

移除三个大头的1.5毫米十字螺丝,在iPhone音量按键那侧。

小心,别丢了每个螺丝下面的垫子。

提示:这有可能会很烦人,但你可以只松一点大头1.5毫米十字螺丝,不完全移除掉,这也可以拆下屏幕。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.